мар
2018
5

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ УСЛУГА

Нови изглед рачуна

Обавештавамо наше цењене кориснике услуга у колективном и индивидуалном становању да ће рачуни за обједињену наплату комуналних услуга за фебруар 2018. године имати нови изглед.

Рачун за обједињену наплату комуналних услуга поред обавезних законски прописаних елемената садржи и додатне информације од значаја за кориснике комуналних услуга.
Рачун садржи задужење за обрачунски период, приказ уплата, накнадних одобрења и задужења у обрачунском периоду као и информацију о стању дуга пре обрачуна. Такође, на рачуну ће бити приказан дијаграм потрошње воде за период од 12 месеци пре обрачуна.

Валута за плаћање рачуна обједињене наплате комуналних услуга (ЈКП “Водовод и канализација”, ЈКП “Чистоћа и зеленило”, ЈКП “Димничар”) је 25. у месецу.

Рок за рекламацију рачуна је 15 дана од дана добијања рачуна, док је рок за пријаву свих промена од значаја за издавање рачуна 8 дана од дана настанка исте.

Правним лицима у колективном становању испорука чисте воде и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода ће се обрачунавати по цени за правна лица (пословни простор).

Промене у датуму валуте за плаћање месечног рачуна, рока за пријаву промена од значаја за издавање рачуна као и промене у ценама услуга које се обрачунавају правним лицима у колективном становању регулисане су Одлуком о изменама Одлуке о снабдевању водом (Сл. лист Града Суботице број 5/2018).