окт
2018
31

ОДЛУКА О ЦЕНАМА ЧИСТЕ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Одлука се примењује од 1. децембра 2018.

Преглед цена од 01.12.2018.

Рб. Категорије / врсте услуга Цена са ПДВ Укупно
ШИРОКА ПОТРОШЊА И КУЋНИ САВЕТИ
1 Чиста вода 51,70 дин 123,20 дин
2 Одвођење отпадних вода 33,00 дин
3 Пречишћавање отпадних вода 38,50 дин
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
1 Чиста вода 51,70 дин 123,20 дин
2 Одвођење отпадних вода 33,00 дин
3 Пречишћавање отпадних вода 38,50 дин
БЕНЕФИЦИРАНИ ПОТРОШАЧИ И ЗАНАТСТВО
1 Чиста вода 51,70 дин 123,20 дин
2 Одвођење отпадних вода 33,00 дин
3 Пречишћавање отпадних вода 38,50 дин

Напомена: Градско веће је од 01. априла 2011. године увело накнаду за погонску спремност система за све категорије корисника у месечном износу од 96,00 динара са ПДВ по сваком испостављеном рачуну. Погонска спремност система мора бити обезбеђена свих 24 часа дневно, за све потрошаче, без обзира на количину произведене и испоручене, односно потрошене воде. Накнада за погонску спремност система плаћа се у једнаком износу сваког месеца, као и у месецима када нема потрошње.

Приложени фајлови

  1. Одлука о ценама - Град
    (278 KB) 31.10.2018.
  2. Одлука о ценама - Надзорни
    (236 KB) 31.10.2018.