нов
2019
28

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗИ ЗИМСКЕ ЗАШТИТЕ ВОДОМЕРА

У зимском периоду, када су температуре често испод нула степени Целзијуса, може доћи до замрзавања водомера услед незаштићених водомерних склоништа или незаштићених просторија у којима се налазе водомери, односно услед небриге корисника. У пракси се показало да је ово један од значајнијих проблема у дистрибутивном систему током зиме.

Обавеза ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица“ је одржавање прикључне водоводне цеви до водомера (са уличне стране), а обавеза потрошача је брига о делу кућног прикључка иза водомера и одржавање водомерног шахта чистим и доступним за очитавање и евентуалне интервенције.

Уколико је водомер постављен на местима изложеним негативним температурама, као што су гараже, подруми, дворишта или у просторијама које се слабије или уопште не греју, водомер је неопходно заштитити неким термоизолационим материјалом (стиропором, стиродуром, минералном вуном и сл.). Такође, неопходно је топлотном изолацијом заштитити и цеви које се налазе у слабо грејаним или негрејаним просторијама. Увијање водомера или водоводних цеви у крпе није сигурно, односно не представља довољну топлотну заштиту.

Грађани који поседују објекте у којима не бораве стално, а поготово у зимским месецима (викенд куће и сл.), или у којима нема интензивне потрошње воде, те у случају одласка на дужи пут, требало би да провере своје унутрашње инсталације и водомере, као и да затворе пропусни вентил испред водомера према објекту и испусте воду из кућне инсталације. Овим се може спречити замрзавање воде и могу се избећи трошкови замене замрзнутих водомера или трошкови поправки кварова насталих услед замрзавања инсталација.

Из водоводних цеви које су из разних разлога постављене изнад дубине мржњења, а које воде до гаража и дворишних објеката, потребно је испразнити воду или у случају кориштења таквих објеката и током зиме, цеви је потребно и додатно топлотно заштитити. Такође, потребно је испустити и воду из дворишних чесми у двориштима.

Молимо потрошаче да по завршетку сваког очитавања водомера, односно почетком сваког месеца обезбеде своје водомерне шахте од ниских температура тј. локације на којима се налазе водомери. Уједно, саветујемо да се у зимским месецима изврши и провера целокупне унутрашње водоводне инсталације у објектима, да се изврши провера стања бројчаника на водомеру, као и да се на време уоче евентуална видљива цурења у водомерним шахтама. Све уочене промене око водомера потребно је пријавити дежурној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, на телефоне: 024-557-711 (24 часа) или 0800-000-024 (од 07 до 15 сати).