апр
2020
8

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА ЈКП “Водовод и канализација“

Обавештавају се корисници услуга ЈКП“Водовод и канализација“ Суботица да камата за дане кашњења у марту месецу 2020. године није обрачуната и исказана на рачуну.

Након престанка ванредног стања камата ће бити обрачуната накнадно.

Од плаћања камате ће бити ослобођењи потрошачи који су пензионери и лица старија од 65 година.

Обавештење о начину доказивања статуса ових потрошача ће се одредити благовремено, након престанка ванредног стања.