О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
јун
2020
12

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештење

Учесници  заједничке наплате ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ЈКП „Димничар“ обавештавају кориснике услуга – физичка лица,  да је рок за плаћање доспелих рачуна закључно са рачуном за мај 2020. године  31.07.2020. године.

Корисницима услуга који измире у наведеном року своја дуговања неће се обрачунавати законска затезна камата.

Корисници услуга имају могућност да се до 31. јула 2020. године пријаве за репрограм неизмирених обавеза, односно отплату дуговања на рате, тако што ће приступити у службене просторије ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ЈКП „Димничар“  лично уз приказ личне карте.

Након истека наведеног рока, свим корисницима услуга који нису измирили своја дуговања обрачунаваће се законска затезна камата на сва доспела дуговања.

Захваљујемо се свим корисницима услуга који су своје обавезе редовно измирили

С Поштовањем

                                                                                                                 ЈКП “Водовод и канализација” Суботица

                                                                                                                ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица

                                                                                                                ЈКП “Димничар” Суботица