сеп
2021
6

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОБРАЧУНА ПОТРОШЊЕ

Рачуни издати на основу потрошње из истог месеца прошле године

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица обавештава грађане, кориснике наших услуга, да су рачуни за испоручену услугу за јул и август 2021. године у категорији широке потрошње (индивидуалне куће) обрачунати на основу евидентиране потрошње у истом месецу претходне године.

Корисници који у јулу или у августу 2020. године из разних разлога нису имали евидентирану потрошњу, задужени су на основу евидентиране потрошње у јуну односно јулу 2021.

Наиме, у јулу и у августу 2021. године очитавање водомера у овој категорији потрошача није извршено јер је процедура јавне набавке за пружање услуга очитавања водомера привремено заустављена због уложеног захтева за заштиту права потрошача, а уговор са досадашњим даваоцем услуге је истекао.

ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица ће потрошњу наставити да обрачунава према евидентираној потрошњи у истом месецу прошле године, све док Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки не донесе коначно решење.

Предузеће је такође у прилици да својим корисницима понуди могућност самоочитавања водомера. Корисници услуга који су евидентирани као самочитачи сами очитавају и пријављују стање на свом водомеру, на основу чега им се издају месечни рачуни, а предузеће задржава право повремене контроле. Евидентирани самочитачи стање на свом водомеру сваког месеца између 15. и 25. у месецу пријављују на бесплатни телефонски број 800-00-024 сваког радног дана од 7 до 15 сати, или e-mailom на адресу: reklamacije@vodovodsu.rs.

Да би корисник услуга био евидентиран као самочитач, потребно је да са предузећем склопи споразум о очитавању мерног инструмента. Споразум се склапа сваког радног дана од 7 до 15 сати на шалтеру 4, 5 или 6 у шалтер сали предузећа.

Код корисника услуга у категоријама кућних савета (стамбене зграде), радних организација, установа и мале привреде очитавање водомера врше наши запослени и рачуни за ове категорије корисника се издају на основу стања очитаних на водомерима.

Захваљујемо потрошачима на разумевању.