mar
2016
16

PRAVILNIK O NAČINU REŠAVANJA PRIGOVORA I REKLAMACIJA KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA - NA SRPSKOM, MAĐARSKOM I HRVATSKOM JEZIKU


Priloženi fajlovi

  1. A felhasználói panaszok kezeléséről szóló szabályzat
    (1 MB) 13.03.2017.
  2. Pravilnik o načinu rešavanja prigovora i reklamacija korisnika komunalnih usluga
    (1 MB) 13.03.2017.
  3. Pravilnik o načinu rješavanja prigovora žalbi korisnika komunalnih usluga
    (1 MB) 13.03.2017.