Јавне набавке - Акти

2023

Назив документа Датум објаве Преузимање
План јавних набавки за 2023. годину 23.01.2023
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину 23.01.2023

2022

Назив документа Датум објаве Преузимање
План јавних набавки за 2022. годину 27.01.2022
План јавних набавки за 2022. годину - прва измена 17.02.2022
План јавних набавки за 2022. годину - друга измена 07.10.2022
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2022. годину прва измена 07.10.2022
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2022. годину друга измена 23.12.2022
План јавних набавки за 2022. годину - трећа измена 23.12.2022

2021

Назив документа Датум објаве Преузимање
План јавних набавки за 2021. годину трећа измена 03.12.2021
План јавних набавки за 2021. годину друга измена 22.09.2021
План јавних набавки за 2021. годину прва измена 12.06.2021
План јавних набавки за 2021. годину 10.02.2021
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2021. годину прва измена 22.09.2021
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2021. годину 10.02.2021

2020

Назив документа Датум објаве Преузимање
План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим Законом о јавним набавкама 09.07.2020
План јавних набавки за 2020. годину прва измена 20.11.2020
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2020. годину усклађен са новим Законом о јавним набавкама 09.07.2020