Delatnosti JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica

Javno komunalno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» Subotica obavlja komunalnu delatnost proizvodnje i distribucije čiste vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda kao osnovnu delatnost.

Pored toga Preduzeće obavlja izgradnju priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, popravku i baždarenje vodomera, snimanje kanalizacione mreže, čišćenje kanalizacione mreže i slivnika, ispitivanje kvaliteta pijaće i otpadnih voda, izradu tehničke dokumentacije za izgradnju investicionih objekata koji će  koristiti za obavljanje  delatnosti.