Vodovod Drop Logo

JKP Vodovod i Kanalizacija

Subotica

Prijava korisnika


Imate problema sa prijavljivanjem?

Zatražite novu lozinku.

Niste još registrovani?

Popunite formular za registraciju i prijavite se!
INFORMATOR O RADU

Servisne informacije

Ecolacus

Delatnosti

proizvodnja_i_prerada_vode_4

Proizvodnja i prerada vode

Vodozahvat, distribucija, 29 aktivnih bunara, kapacitet ~ 350 l/s

Više
isporuka_pitke_vode_2

Isporuka vode

Distributivna mreža, održavanje, novi priključci, nove deonice mreže i rekonstrukcija postojećih

Više
kvalitet_pijac_e_vode_2

Kvalitet pijaće vode

Svakodnevna kontrola kvaliteta vode za piće sa izlaza svih vodozahvata, rezervoarskih sistema i kontrolnih punktova u gradu i okolnim naseljima

Više
sakupljanje_otpadnih_voda_3

Sakupljanje otpadnih voda

Ukupna dužina kanalizacione mreže: 269.420 metara
Pokrivenost stanovništva kanalizacijom: 32%
Ukupan broj priključaka: 17.238 komada

Više
prec_is_c_avanje_otpadnih_voda_2

Prečišćavanje otpadnih voda

Kontinuirano prečišćavanje otpadnih voda pre ulivanja u Palićko jezero

Više
kvalitet_otpadnih_voda_2

Kvalitet otpadnih voda

Svakodnevno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta otpadnih voda

Više